Välkommen!

IFK Timrå har nöjet att för 41:e gången inbjuda till Skolfotboll i årskurserna 1, 2, 3 och 4 (för klasslag).

Även i år spelas Skolfotbollen i NCC-hallen på konstgräs vilket gör tävlingen rolig och spännande. Det är lätt för kompisar och föräldrar att följa de olika lagen.

Spelordning
Årskurs 1/2/3/4 gruppspel och slutspel 10-11 April

Vi kommer försöka lägga två årskurser med spel på lördagen och de andra årskurserna på söndagen, detta beroende på antal anmälda klasser.

Frågor
Har du några frågor, ring och prata med vårt kansli tel. 072 - 173 33 00 eller maila ifktimra@ifktimra.com

Lottning
Fullständigt spelprogram kommer att meddelas senast veckan före gruppespelets början.

Anmälan
Anmälan görs online här på hemsidan i vänstra meny " Rubrik" anmälan online

Anmälan senast 18 mars 2021.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften 500:- / klass inbetalas till bankgiro 958-4087

och skall vara IFK Timrå tillhanda senast 18 mars 2021.


Försäljning
Under hela turneringen kommer korv, dricka, toast, kaffe m.m. finnas att köpa.


Välkommen med din anmälan till Skolfotbollen 2020. Årets roligaste tävling!
Force Majeure/Inställt evenemang
IFK Timrå är inte återbetalningsansvarig och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför IFK Timrås kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

Kommentarer